دفاتر پیشخوان دولت

 
متقاضیان محترم اخذ پروانه جدید دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی می بایستی اصول حاکم بر صدور پروانه را به دقت مطالعه و در صورت داشتن تمامی شرایط نسبت به چاپ فرم درخواست اقدام و سپس بعد از تکمیل آن نسبت به اسکن ( فایل JPEG) و آپلود آن در همین صفحه اقدام نمایند و کد رهگیری سامانه را دریافت کنید.

تذکر: در صورت عدم رعایت موارد مندرج در اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی- مصوبه شماره 3 جلسه شماره 289 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، درخواست ها ترتیب اثر داده نخواهد شد و این اداره کل هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه نمی پذیرد.

 

اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی- مصوبه شماره 3 جلسه شماره 289 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

 

 

  

 

آپلود فایل

محل بارگذاری فرم درخواست متقاضیان اخذ پروانه دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی با فرمت JPEG

لطفاً فرم تکمیلی درخواست خود را در کادر زیر آپلود کنید


* = ضروری