تعداد بازدیدکنندگان

۵ نفر
۹,۹۵۹,۸۵۹ نفر
۴,۰۵۰ نفر
۶,۴۱۷ نفر
۸ تیر ۱۳۹۸
۴۹,۶۷۸ نفر
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۳,۸۴۳ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۲,۸۲۸ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۱,۸۰۲ ۱ %

ساعت ۳ تا ۴
۱,۱۴۹ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۱,۹۲۵ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۲,۲۹۸ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۳,۸۴۵ ۳ %

ساعت ۷ تا ۸
۶,۳۶۳ ۵ %

ساعت ۸ تا ۹
۷,۸۳۶ ۶ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۸,۷۴۶ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱۰,۳۷۱ ۸ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱۰,۵۰۸ ۸ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۹,۸۰۰ ۷ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۸,۱۶۱ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۷,۰۶۳ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۶,۰۵۱ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۵,۳۵۲ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۶,۸۴۸ ۵ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۷,۰۶۳ ۵ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۵,۶۱۹ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۴,۳۶۲ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۳,۸۸۵ ۳ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۵,۶۸۱ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۳,۸۴۵ ۳ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۴۰,۹۵۷ ۶۷ %
Firefox
Firefox
۱۱,۷۴۱ ۱۹ %
Safari
Safari
۲,۹۰۱ ۵ %
Other
Other
۱,۳۵۵ ۲ %
Mozilla
Mozilla
۱,۲۸۰ ۲ %
IE 9.0
IE 9.0
۷۵۷ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۷۱۶ ۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۳۰۰ ۰ %
Edge
Edge
۲۴۶ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۲۰۷ ۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۱۶۱ ۰ %
Opera
Opera
۱۰۲ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۴۱ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۱۹,۸۴۹ ۳۳ %
Windows 7 ۱۶,۳۴۹ ۲۷ %
Windows 10 ۱۴,۲۲۹ ۲۴ %
iOS ۲,۷۹۹ ۵ %
Windows 8 ۲,۴۲۵ ۴ %
Other ۱,۹۴۳ ۳ %
XP ۱,۵۱۴ ۳ %
Android ۸۱۵ ۱ %
Vista ۲۶۱ ۰ %
Windows 2003 ۲۵۸ ۰ %
FreeBSD ۱ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
uk/node ۲۱۱
frontpage ۱۰۹
پست اصفهان ۷۶
وظایف و ماموریت های سازمان پدافند غیر عامل ۶۳
وظایف و ماموریت های سازمان پدافند غیرعامل ۵۳
اداره پست اصفهان ۴۸
رییس اداره پست مبارکه ۳۷
فراخوان ۲۸
وظایف پدافند غیر عامل ۲۴
وظایف سازمان پدافند غیرعامل ۲۳
امریه ۲۳
مهمانپذیر اصفهان ۲۲
سایت پست اصفهان ۱۹
پدافند عامل در آموزش و پرورش ۱۸
وظایف سازمان پدافند غیر عامل ۱۷
مسافرخانه های اصفهان ۱۶
سازمان تنظیم مقررات رادیویی اصفهان ۱۴
ماموریت های پدافند غیر عامل ۱۳
مهمانپذیر شاد استان اصفهان، اصفهان ۱۲
گمشده ۱۲
دفاتر پیشخوان ۱۲
مسافرخانه اصفهان ۱۱
اطلاعات اصفهان ۱۰
وظایف و ماموریت سازمان پدافند غیر عامل ۱۰
nix ۱۰
دفاتر پیشخوان ثبت شرکت ۱۰
پست بانک اصفهان ۹
وضعیت پاسپورت ۹
پدافند غیر عامل ۹
اطلاعات ثبت شرکت برای دفاتر پیشخوان ۹
ict اصفهان ۸
ادارات پست اصفهان ۸
وظایف و ماموریت سازمان پدافند غیرعامل ۸
وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات ۸
سایت اداره پست اصفهان ۷
کدپستی ۷
وظایف وماموریت های سازمان پدافند غیرعامل ۷
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه مرکزی ۷
حقوق شهروندی ۷
مهمانپذیر احسان اصفهان ۷
کارگروه امنیت و اتظامات پدافند غیر عامل ۷
سایت وزارت اطلاعات استان اصفهان ۶
حوزه های پدافند غیر عامل ۶
مفقودی ۶
اشیاه گم شده ۶
کد پستی ۶
وظایف پدافند غیرعامل ۶
����� ����� ������ � ���� ������ ۶
هزینه مرسولات پستی به خارج از کشور ۶
اداره پست استان اصفهان ۶