پرش به محتوای اصلی

رومینگ اصفهان

 1-  آبونمان ماهیانه هر خط تلفن ثابت از ابتدای سال 93 جدول

2-سقف تعرفه مکالمات تلفن ثابت در سال 93 به ازای هر دقیقه مکالمه:

جدول2