پرش به محتوای اصلی

تعداد شهرستان و روستا

بر اساس آخرین تقسیمات کشوری در سال 1388 استان اصفهان دارای 23 شهرستان ، 45 بخش ، 98 شهر و و 720 دهیاری می باشد.