معرفی جانشین دفاتر پیشخوان

معرفی جانشین:

در صورت اطلاع و رعایت کامل مفاد آیین نامه دفاتر پیشخوان مصوب سال 96 مراحل زیر برای معرفی جانشین باید انجام شود:

  1. تکمیل فرم "معرفی مدیر و جانشین دارنده پروانه (حقیقی ، حقوقی)" به انضمام کپی مدرک تحصیلی برابر با اصل و ارائه به دبیرخانه کارگروه
  2. معرفی شخص پیشنهادی به حراست جهت تکمیل پرونده و استعلام حراستی توسط دبیرخانه کارگروه (حداقل 1 ماه زمان می برد)" مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده حراستی"
  3. معرفی جانشین دارنده پروانه جهت انجام استعلامات 5 گانه توسط دبیرخانه کارگروه و تحویل به متقاضی(کیفری-عدم اعتیاد-مالیاتی-بانکی-بیمه ای)
  4. تحویل پاسخ استعلامات ردیف 3 به دبیرخانه کارگروه دفاتر پیشخوان
  5. معرفی جانشین تایید شده به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توسط دبیرخانه کارگروه

 

 

تغییر مدیرعامل -حقوقی تغییر مدیرعامل -حقوقی


تغییر مدیر عامل

محل بارگذاری فرم درخواست متقاضیان معرفی جانشین پروانه دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی با فرمت JPEG

آپلود فایل