انتقال امتیاز

فرآیندانتقال مجوز دفاتر پیشخوان ( شهری / روستایی)

در صورت اطلاع و رعایت کامل مفاد آیین نامه دفاتر پیشخوان مصوب سال 96 به شرط داشتن تمامی شرایط موجود در آیین نامه برای انتقال امتیاز مراحل زیر برای انتقال امتیاز باید انجام شود:

1- تکمیل فرم های " درخواست انتقال امتیاز(حقیقی به حقوقی)، (حقوقی به حقوقی)"

2- طرح و بررسی موضوع در کارگروه

3- معرفی شخص پیشنهادی به حراست جهت تکمیل پرونده و استعلام حراستی توسط دبیرخانه کارگروه (حداقل مدت زمان: 1 ماه)" مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده حراستی"

4- معرفی شخص پیشنهادی جهت استعلامات 5 گانه توسط دبیرخانه کارگروه و تحویل به متقاضی (کیفری-عدم اعتیاد-مالیاتی-بانکی-بیمه ای)

5- تحویل پاسخ استعلامات ردیف 4 به دبیرخانه کارگروه

6- معرفی دارنده پروانه جهت تسویه حساب با بیمه، امور مالیاتی و دستگاههای ارائه دهنده خدمات توسط دبیرخانه کارگروه

7- تحویل نامه های تسویه حساب توسط دارنده پروانه به دبیرخانه کارگروه

8- تکمیل فرم "تعهد نامه انتقال امتیاز" توسط دارنده پروانه

9- ارسال پرونده به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

تذکر مهم: بر اساس آیین نامه مذکور هرگونه نقل و انتقال اعم از وکالتی و ... غیر مجاز بوده و با متخلفین طبق بند 6 ماده 7 آیین نامه مذکور رفتار می شود.

 

· شرایط انتقال دهنده:

- داشتن اعتبار پروانه

- گذشت 3 سال از تاریخ صدور پروانه

- فعال بودن دفتر طی سه سال گذشته

- اخذ مفاصا حساب از دستگاهها/ سازمانهای طرف قرارداد

· شرایط انتقال گیرنده:

- شرایط فرد انتقال گیرنده مانند فرد متقاضی جدید می باشد که باید توسط فرد در آیین نامه اصول حاکم بر دفاتر پیشخوان  مطالعه و تامین شود.

 

 متقاضیان محترم انتقال امتیاز پروانه، پس از ارسال درخواست و فایل اسکن شده اساسنامه شرکت و کارت ملی مدیر عامل یا صاحب امضاء منتظر تماس این اداره کل بمانید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 36650839 تماس حاصل فرمایید.

 

   

آپلود فایل انتقال امتیاز

محل بارگذاری فرم درخواست متقاضیان انتقال امتیاز دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی با فرمت JPEG

آپلود فایل