تغییر مکان دفاتر پیشخوان

مراحل تغییر مکان:

در صورت اطلاع و رعایت کامل مفاد آیین نامه دفاتر پیشخوان مصوب سال 96 مراحل زیر برای تغییر مکان ارائه خدمت پس از در نظر گرفتن محل جدید مطابق مفاد آئین نامه باید انجام شود:

1- تکمیل فرم های"درخواست جابه جایی(حقیقی، حقوقی)" و "بازدید اولیه"و ارائه به دبیرخانه کارگروه

2- بازدید اولیه دبیرخانه از محل پیشنهادی

3- طرح و بررسی موضوع در کمیته فنی ذیل کارگروه

4- طرح و بررسی نتیجه کمیته فنی در کارگروه

5- الف)در صورت عدم تایید کارگروه، مراحل باید از ابتدا با مشخص نمودن محلی دیگر آغاز گردد

ب)در صورت تایید کارگروه، فرم اماکن توسط دبیرخانه تکمیل و به همراه معرفی نامه کیفری و عدم اعتیاد به دارنده تحویل می­گردد"مدارک مورد نیاز جهت استعلام اماکن"

6- الف) در صورت تایید اداره اماکن نیروی انتظامی ارائه اصل پروانه به دبیرخانه کارگروه

ب) درصورت عدم تایید اداره اماکن نیروی انتظامی ، مراحل باید از ابتدا با مشخص نمودن محلی دیگر آغاز گردد

7- ارسال پرونده به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 36650839 تماس حاصل فرمایید.

   

 

 

تغییر مکان

محل بارگذاری فرم درخواست متقاضیان تغییر مکان دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی با فرمت JPEG

آپلود فایل