پرش به محتوای اصلی

معرفی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات

تشکیل ادارات کل استانی ارتباطات و فناوری اطلاعات:

با خصوصی سازی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور بر اساس اصل 44 قانون اساسی و واگذاری شرکت مخابرات ایران در آبان ماه سال 1388، ایجاد ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استانها با اهداف زیر در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفت:

1-     نمایندگی عالی بخش حاکمیت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف ایجاد هماهنگی در اجرای برنامه­ ها، اهداف و  سیاست­ های بخش در استان،

2-     حمایت از حقوق استفاده کنندگان از خدمات و توسعه خدمت رسانی به مردم در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات استان،

3-     هماهنگی برای رفع موانع و مشکلات احتمالی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات استان،

4-     نظارت و کنترل بر عملکرد شرکت­ های خصوصی ارائه دهنده خدمات در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات استان.

 اهم وظایف ادارات کل استانی جهت تحقق اهداف بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در چهار بعد نظارت امنیتی و حفاظتی، نظارت مدیریتی، نظارت برنامه ه­ای و نظارت مقرراتی به شرح زیر است:

 

  • انجام هماهنگی لازم بین واحدهای زیر مجموعه به منظور حمایت از حقوق استفاده کنندگان از خدمات و توسعه خدمت رسانی به مردم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات،
  • کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای زیر مجموعه استانی و هدایت مستمر آنها در اجرای سیاست­ها و برنامه­ های کلان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات،
  • انجام هماهنگی­ های لازم با مدیران استان به منظور رفع موانع و مشکلات احتمالی بوجود آمده در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات،
  • تنظیم روابط واحدهای زیر مجموعه استانی به منظور جلوگیری از تداخل وظایف در ارائه خدمات در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات،
  • تشکیل جلسات ادواری مستمر با واحدهای زیر مجموعه استانی و تهیه گزارش­های لازم از روند اجرای برنامه­ های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و انعکاس آنها به مراجع ذیربط.