پرش به محتوای اصلی

استاندارد های حوزه مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت

استانداردهای مرتبط در حوزه مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت و کاربردهای آن

 • استانداردهای مبادلات الکترونیکی
 • استانداردهای پرداخت الکترونیکی
 • استانداردهای سلامت الکترونیکی
 • استانداردهای مدیریت خدمات الکترونیکی
 • استانداردهای مدیریت امنیت
 • استانداردهای آزمایش نرم افزار
 • استانداردهای مرکز داده
 • استانداردهای مرتبط با PKI در خصوص مدیریت گواهینامه ها
 • سه استاندارد برای موضوعات مرتبط با PKI منتشر شده توسط موسسه استانداردهای ملی آمریکا ANSI X9 و کمیته استانداردهای ملی U.S
 • استانداردهای گواهی الکترونی

استانداردهای مبادلات الکترونیکی

ISO 9735 United Nations/Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport (UN/EDIFACT) ISO/TS 15000 (The ebXML standards)

 استانداردهای پرداخت الکترونیکی

الف) حوزه حساب

ب) حوزه کارت

استانداردهای سلامت الکترونیکی

EN/ISO 13606(Health informatics -- Electronic health record communication)

استانداردهای مدیریت خدمات الکترونیکی

ISO/IEC 20000 (IT Service Management Standard)

استانداردهای مدیریت امنیت

استانداردهای آزمایش نرم افزار

ISO/IEC 29119 (Software Testing)

استانداردهای مرکز داده

TIA-942 BICSI 002 2010 (Data Center Design and Implementation Best Practices)

استانداردهای مرتبط با PKI در خصوص مدیریت گواهینامه ها

سه استاندارد برای موضوعات مرتبط با PKI منتشر شده توسط موسسه استانداردهای ملی آمریکا ANSI X9 و کمیته استانداردهای ملی U.S

 • : X9.55 توسعه مخصوص بانکداری برای گواهینامه X.509 و CRL ها
 • : X9.57 مدل کلی و مجموعه ای از قوانین
 • : APKI یک مولفه معماری زیرساخت کلید عمومی. این استاندارد معماری، نیازمندی ها و اجراء PKI را بیان می کند

استانداردهای گواهی الکترونیک

 • PKCS#01: تعریف مکانیزم های رمزکردن و امضاء کردن RSA Public Key Cryptography
 • : PKCS#03 پروتکل مربوط به Diffie- Hellman Key agreement
 • : PKCS#05 تشریح مدل های رمزنگاری یک رشته با کلید عمومی
 • PKCS#06 : درخصوص X.509 V3
 • : PKCS#07 تعاریف عمومی برای اطلاعات شامل رمزنگاری پیشرفته از قبیل امضای الکترونیکی
 • PKCS#08 : تشریح فرمت کلید خصوصی
 • : PKCS#09 تعریف یک دسته از خواص برای استفاده در دیگر PKCS ها
 • PKCS#10 : تشریح محتویات درخواست گواهی
 • PKCS#11 : تعاریف برنامه نویسی رمزنگاری وابسته به تکنولوژی
 • : PKCS#12 مشخص نمودن یک قالب حمل برای ذخیره و انتقال کلید خصوصی
 • : PKCS#13 روش های استفاده از Curve Cryptography برای رمزنمودن و امضای داده
 • : PKCS#14 تعاریف و نحوه تولید عدد تصادفی