پرش به محتوای اصلی

معرفی

   اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اصفهان متولی پیگیری و اجرای پروژه ها وطرح­های سازمان فناوری اطلاعات در استان اصفهان است. سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان یکی از دستگاههای زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعت از سال 1370 فعالیت خود را به صورت امور دیتا شرکت مخابرات ایران آغاز کرد. نظر به اهمیت مقوله فناوری اطلاعات در کشور و لزوم  ایجاد یک جایگه حاکمیتی به منظور هدایت و حمایت از توسعه فناوری اطلاعات، این شرکت در سال 1386 از مجموعه شرکت مخابرات ایران انتزاع  و کلیه امور تصدی گری خود در امر شبکه را واگذار نمود و مقرر گردید این شرکت وظایف اکمیتی محوله نظیر سیاستگذاری، نظارت و هدایت حوزه فناوری اطلاعات را انجام دهد. این شرکت در هفتم مهرماه 1389 بنابر تصویب شورای الی اداری از شکل شرکت دولتی به موسسه دولتی تغییر ماهیت داد و بر همین اساس عنوان آن نیز اصلاح و به سازمان فناوری اطلاعات ایران تغییر نام یافت.

در اساسنامه فعلی، وظایف حاکمیتی ذیل برای ادامه فعالیت این سازمان مد نظر قرار گرفته است:

         ·         مدیریت و نظارت بر یکپارچه سازی فعالیت­های حوزه فناوری اطلاعات و کاربردهای الکترونیکی

         ·         هدایت بخش فناوری اطلاعات کشور به عنوان کارگزار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

        ·         مدیریت، حمایت و سازماندهی امور مربوط به توسعه اینترنت، توسعه فناوری اطلاعات و کاربردهای آن در کشور، نرم افزار و سخت افزار، سلامت (امنیت) فضای تبادل اطلاعات، بالا بردن آمادگی الکترونیک.

برخی از پروژه های حاکمیتی انجام شده یا در دست اقدام سازمان فناوری اطلاعات ایران:

         ·         پروژه ایجاد مرکز امداد و هماهنگی رایانه ای (ماهر)

         ·         مرکز توسعه و مدیریت اینترنت کشور (متما)

        ·         پروژه اتصال مدارس به شبکه ملی  اینترنت

        ·         مدیریت طرح پایلوت دولت الکترونیک در استان بوشهر

        ·         حمایت از توسعه فناوری اطلات در وزارت جهاد کشاورزی

        ·         پروژه سنجش عملکرد شاخص­های فناوری اطلاعات در کشور

        ·         ایجاد و توسعه پرتال ملی WWW.IRAN.IR

برای دریافت اطلاعا بیشتر از این سازمان بر روی لینک www.ITC.ir کلیک کنید.

برخی از پروژه ها و طرح های در حال پیگیری و اجرا توسط این اداره کل عبارتند از:

شبکه ها:

مراکز: