پرش به محتوای اصلی

معرفی مرکز ماهر

در بحث انقلاب اینترنت که تغییرات سریعی در زندگی ایجاد کرده است تغییرات حتی از انقلاب صنعتی هم بیشتر بوده است.در میان این تغییرات، در بحث ارتقاء سلامت فرهنگ اینترنت، مشکل اساسی امنیت فضای تبادل اطلاعات بوده ، بصورتی که در هر لحظه حجم زیادی از رخدادهای امنیتی در این فضا در حال وقوع می باشد. با توجه به اهمیت پاسخگویی به رخدادهای فضای تبادل اطلاعات داده و ایجاد مراکز پاسخگویی به رخدادهای امنیت کامپیوتر (CSIRT) در کشور های مختلف از جمله کشور های حوزه خلیج فارس ایجاد مرکزی مشابه در کشور الزامی بنظر میرسد لذا تشکیل مرکز CSIRT در سطح وزارتخانه در دستور کار قرار گرفت. در این راستا مرکز امداد و هماهنگی رایانه ای (ماهر) توجه ویژه خود را معطوف به اقدام متقابل با رخدادهای فضای تبادل اطلاعات نموده است.

قلمرو :

 • در بخش دولتی:
 • کلیه سازمان ها و شرکت های دولتی زیر مجموعه حوزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • در بخش خصوصی:
 • شرکت هایی که برای انجام فعالیت خود از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجوز و پروانه دریافت می نمایند
 • در بخش عمومی:
 • کاربران آزاد میتوانند از نتایج تحقیقات و اطلاعاتی که بصورت آزاد در سایت قرار میگیرد استفاده نمایند.

اهداف :

 • ایجاد یک نقطه کانونی در سطح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (در مرحله نهایی در سطح ملی) برای انجام فعالیت های هماهنگ راهبری رخدادهای فضای تبادل داده
 • ساست گذاری، توسعه و بهینه سازی روش های CSIRT
 • بررسی امکانات بالقوه ایجاد امنیت در فضای تبادل داده کشور و کمک به بالفعل نمودن این امکانات
 • کمک به تشکیل گروه های CSIRT در سازمان ها، شرکت ها و مراکز حوزه وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات(در مرحله نهایی در سطح ملی)
 • تسهیل ارتباط میان گروه های همسو و سازمان های مرتبط در راستای به اشتراک گذاری اطلاعات مرتبط با سلامت فضای تبادل داده
 • توسعه مکانیزم های امن ارتباطی برای ارتباط مطمئن بین گروه ها
 • عضویت در گروه های CSIRT آسیا و بین الملل و ایجاد تعاملات بین المللی

سایت رسمی مرکز ماهر