سمینار امنیت موبایل

سمینار امنیت در تلفن های همراه

زمان برگزاری: چهارشنبه مورخ 95/07/07

ساعت برگزاری: 8 الی 12

ساعت پذیرش ثبت نام کنندگان: 7.30 الی 8

مکان برگزاری: اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ساختمان مرکزی همایش های علمی دانشگاه، تالار ابن سینا