پرش به محتوای اصلی

دوره مربیگری اینترنت اشیاء

کلاس: امنیت شبکه

ساعت کلاس: 15 تا 19

روزهای کلاس:

سه شنبه؛ 20 آبان ماه

یکشنبه؛ 25 آبان ماه

سه شنبه؛ 27 آبان ماه

چهارشنبه؛ 28 آبان ماه

یکشنبه؛ 2 آذرماه

جلسه امتحان امنیت شبکه:

دو ساعت پایا نی در روز آخر کلاس

_____________________________________________________________

کلاس: روش تدریس

ساعت کلاس؛ 15 تا 19

روزهای کلاس:

برای افرادی که کلاس روش تدریس را نگذرانده اند، متعاقبا اعلام خواهد شد.

زمان تست کلاس:

دوشنبه؛ 17 آبان ماه

ساعت؛ 14 تا 15

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 دوره مربیگری فیبرنوری

کلاس: فیبر نوری

ساعت کلاس: 15 تا 19

روزهای کلاس:

یکشنبه؛ 11 آبان ماه

دوشنبه؛ 12 آبان ماه

شنبه؛ 17 آبان ماه

دوشنبه؛ 19 آبان ماه

چهارشنبه؛ 21 آبان ماه

جلسه امتحان فیبر نوری:

دو ساعت پایا نی در روز آخر کلاس

-------------------------------------------------------------------------------------------

کلاس: روش تدریس

ساعت کلاس؛ 15 تا 19

روزهای کلاس:

شنبه؛ 1 آذر ماه

دوشنبه؛ 3 آذر ماه

زمان تست کلاس:

شنبه؛ 10 آبان

ساعت؛ 14 تا 15

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 دوره مربیگری شبکه های کامپیوتری

کلاس: شبکه کامپیوتر

ساعت کلاس: 15 تا 19

روزهای کلاس:

سه شنبه؛ 6 آبان

چهارشنبه؛ 7 آبان

شنبه؛ 10 آبان

یکشنبه؛ 11 آبان

یکشنبه؛ 18 آبان ماه

جلسه امتحان شبکه کامپیوتر:

دو ساعت پایا نی در روز آخر کلاس

-----------------------------------------------------------------------------------

کلاس: روش تدریس

ساعت کلاس؛ 15 تا 19

روزهای کلاس:

یکشنبه؛ 25 آبان ماه

سه شنبه؛ 27 آبان ماه

زمان تست کلاس:

دوشنبه؛ 5 آبان

ساعت؛ 14 تا 15

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دوره مربیگری   برنامه نویسی پایتون 

ساعت کلاس: 15 تا 19

روزهای کلاس:

یکشنبه؛ 13 مهرماه

سه شنبه؛ 15 مهر ماه

شنبه؛ 19 مهر ماه

یکشنبه؛ 20 مهر

سه شنبه؛ 22 مهر ماه

جلسه امتحان برنامه نویسی پایتون:

دو ساعت پایانی در روز آخر کلاس

کلاس: روش تدریس

ساعت کلاس؛ 15 تا 19

روزهای کلاس:

یکشنبه؛ 27 مهر ماه

سه شنبه؛ 29 مهر ماه

زمان تست کلاس:

شنبه؛ 12 مهر

ساعت؛ 14:30 تا 15:30

---------------------------------------------------------------------------------- 

 دوره مربیگری امنیت شبکه

کلاس: امنیت شبکه

ساعت کلاس: 15 تا 19

روزهای کلاس:

سه شنبه؛ 8 مهرماه ماه

چهارشنبه؛ 9 مهر ماه

یکشنبه؛ 13 مهر ماه

سه شنبه؛ 15 مهر

چهارشنبه؛ 16 مهر ماه

جلسه امتحان امنیت شبکه:

دو ساعت پایانی در روز آخر کلاس

کلاس: روش تدریس

ساعت کلاس؛ 15 تا 18

روزهای کلاس:

یکشنبه؛ 20 مهر ماه

سه شنبه؛ 22 مهر ماه

زمان تست کلاس:

دوشنبه؛ 7 مهر

ساعت؛ 14:30 تا 15:30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دوره مربیگری اینترنت اشیاء

کلاس اینترنت اشیاء

ساعت کلاس15 تا 19

روزهای کلاس:

شنبه؛ 29 شهریور ماه

دوشنبه؛ 31 شهریور ماه

چهارشنبه؛ مهر ماه

شنبه؛ مهر ماه

دوشنبه؛ مهر

جلسه امتحان اینترنت اشیاء:

دو ساعت پایانی در روز آخر کلاس

__________________________________________________________________________________

کلاس روش تدریس :

ساعت کلاس؛ 15 تا 18

روزهای کلاس:

یکشنبه؛ مهر ماه

سه شنبه؛ مهر ماه

زمان تست کلاس:

چهارشنبه؛ 26 شهریور

ساعت؛ 15 تا 16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نتایج مصاحبه مربیگری نیروهای پایور، مربوط به طرح مهارت آموزی سربازان

نتایج اولیه آزمون مربیگری نیروهای پایور یگان‌های مختلف از جمله آجا، ودجا، هوانیروز، سپاه و صنایع دفاع که در بهمن ماه سال گذشته برگزار شد، از مجموع 77 نفر شرکت کننده 65 نفر در آزمون ورودی قبول شده اند، پذیرفته شدگان به مصاحبه دعوت شدند که 54 نفر از دعوت شدگان به مصاحبه برای مربیگری دوره های ICT پذیرفته شدند که فهرست پذیرفته شدگان  به شرح پیوست است.

 دوره های آموزشی تخصصی مربیگری در بستر آموزش الکترونیک دانشکده پست و مخابرات و به صورت برخط برگزار می شود. برنامه زمانبندی کلاس ها( انشالله از هفته پایانی شهریور ماه )، اسامی افراد هر دوره و نحوه ورود به سامانه و راهنمای کاربری آن متعاقبا اعلام می شود.