آشنایی با تحلیل بد افزار ها

آشنایی با تحلیل بد افزار ها

مدت دوره:16 ساعت (4 جلسه)،180،000 تومان

سر فصل دوره:

    انواع بد افزار ها

    معرفی تهدیدات

    روش های شناسایی و تحلیل

-انتشار و اختفای بد افزار ها

    روش های انتشار تهدیدات

    روش های اختفای بد افزار ها در سیستم عامل

    شناسایی و جدا سازی بد افزار ها از سیستم زنده(live system)

    شناسایی و جدا سازی بد افزار ها از سیستم آفلاین

-ایجاد محیط تحلیل بد افزار ها

    محیط مجازی

    سیستم واقعی

    ابزار های تحلیل

-تحلیل استاتیک

    اطلاعات فایل ها

    آشنایی با فایل سیستم

    هش ها

    اطلاعات زمانی فایل ها

    رشته ها

    امضای دیجیتال فایل ها

    وابستگی های کتابخانه ای

-تحلیل دینامیک

    پایش سیستم عامل

    پایش پروسه ها

    پایش رجیستری

پایش فایل سیستم

پایش شبکه

-تحلیل کد

مهندسی معکوس کد های الوده

-تحلیل فایل های آلوده آفیس

جداسازی اجزای فایل های آفیس