روشهای پیشگیری و مقابله با حملات هدفمند سایبری

روشهای پیشگیری و مقابله با حملات هدفمند سایبری

مدت دوره:8 ساعت(2 جلسه)،هزینه دوره 120،000 تومان

سر فصل دوره :

الف)آشنایی با تهدیدات امنیتی شامل:

   1.مهمترین اهداف حملات هدفمند

   2.نقاط هدف حملات سایبری

   3.راه های ورود مهاجمین و تهدیدات

ب)تهدیدات کشف شده و عملکرد آنها

   1.معرفی برخی تهدیدات سایبری شناسایی شده شامل:

       استاکس نت و دیوکیو و فیلم.

ج)ارائه راهکارها:

   1.مهماری امن شامل:

       معماری شبکه و معماری سرویس دهنده ها

   2.راه های ورود مهاجمین و بدافزارها

   3.محدود سازی دسترسی مهاجمین شامل:

       طبقه بندی اطلاعات و استفاده از رمز نگاری

د)اقدامات جانبی شامل:

      به روز آوری پیوسته سیستم عامل و نرم افزارها،استراتژی پیشتیبان گیری،بررسی فایل های مشکوک،
 سیاست گذاری سازمانی