پرش به محتوای اصلی

کارگروه های تخصصی

سومین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات در هشت محور تولید و پشتیبانی، آموزش و اطلاع رسانی، توسعه صادرات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، کیفیت و ارائه خدمات و محتوا، پژوهش و نوآوری، کارآفرینی و توسعه کسب و کار و امنیت فضای تبادل اطلاعات در 27 اردیبهشت سال جاری توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار خواهد شد. این جشنواره در دو بخش عمومی و دانشجویی برگزار می شود و محدودیتی برای شرکت افراد حقیقی و حقوقی در این جشنواره وجود ندارد.

ثبت نام به صورت الکترونیکی از طریق نشانی الکترونیکی www.festfava.ir حداکثر تا تاریخ 1392/01/31قابل انجام است.

کارگروه های تخصصی شامل:

1-کارگروه توسعه صادرات حوزه ICT

2-کارگروه پژوهش و نوآوری

3-کارگروه آموزش و اطلاع رسانی

4-کارگروه کارآفرینی و توسعه کسب و کار

5-کارگروه تولید و پشتیبانی

6-کارگروه امنیت فضای تبادل اطلاعات

7-کارگروه کیفیت و ارائه خدمات شبکه ای

8-کارگروه ارائه خدمات و محتوا