ارتباط با ما

             

آدرس اداره کل: آپادانا اول- کوچه باشگاه نفت (14)- ساختمان اداری پارسیان- طبقه اول

 

031-36650839         خانم حسین زاده؛ دفاتر پیشخوان

031-36650848            آقای کیان نژاد؛ دفاتر پیشخوان

031-36650844                                   دفتر مدیر کل

 

پست الکترونیکی: ict.esfahan@ict.gov.ir